არარეზიდენტისთვის - $, რეზიდენტისთვის - GEL
არარეზიდენტში იგულისხმება 'საქართველოს საგადასახადო კოდექსის' მე-8 მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული პირი
ფასები შეიცავს დამატებითი ღირებულების გადასახადს
უფასო:
სტანდარტული:
0$
- ერთი მომხმარებლისთვის
- აქტიურ პროგრამა სუპერფინთან დაკავშირებული ნებისმიერი რაოდენობის მომხმარებლისთვის
9 $ - 31.05 GEL
- თვეში ყოველი მომხმარებლისთვის
(შეძენის მინიმალური პერიოდი 1 წელი)
(შეძენილი მომხმარებლების რაოდენობა გამოიყენება ნებისმიერ ორგანიზაციაში)
● ვებ-ორგანიზაციის მონაცემების შესანახად გამოყოფილი ადგილი 100 MB
● ჩვენი კლიენტის პროგრამა სუპერფინთან დაკავშირებული ერთი რომელიმე ორგანიზაციის მონაცემების შესანახად გამოყოფილი ადგილი
500 MB
ამავე კლიენტის სუპერფინთან დაკავშირებული სხვა ორგანიზაცებისთვის კი
100 MB
● ვებ-ორგანიზაციის მონაცემების შესანახად გამოყოფილი ადგილი 200 MB
 ● შეუზღუდავი რაოდენობის
ორგანიზაციები
დამატებით:
მონაცემთა შენახვის ადგილის ფასი თვეში: 100 MB - 0.3 $ - 1.03 GEL
(შეძენის მინიმალური პერიოდი 1 წელი)
საკონსულტაციო გაკვეთილები
- გაკვეთილი ადგილზე გასვლით 1 საათი: 19 $ - 65.55 GEL
- გაკვეთილი GSS ოფისში მოსვლით 1 საათი: 9 $ - 31.05 GEL
`